Среди них числится даже Полиция безопасности. Пресс-секретарь КаПо Агнес Суурметс-Отс сказала Delfi, что конечно же ведомство не собирается сотрудничать со ”Спутником”.

Напомним, что КаПо писала о спутнике и в своем ежегоднике, указывая, что ресурс искал контакта и с русскими журналистами Эстонии.

Итак, с кем рассчитывает сотрудничать ”Спутник”?

• Riigikantselei
• Riigikogu fraktsioonid
• Haridus- ja teadusministeerium
• Justiitsministeerium
• Kaitseministeerium
• Keskkonnaministeerium
• Kultuuriministeerium
• Maaeluministeerium
• Carl Robert Jakobsoni talumuuseum
• Eesti Piimandusmuuseumi
• Eesti Põllumajandusmuuseum
• Eesti Taimekasvatuse Instituut
• Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
• Maaelu Edendamise Sihtasutuse
• Maamajanduse Infokeskus
• Põllumajandusamet
• PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)
• Põllumajandusuuringute Keskus
• Veterinaar- ja Toiduamet
• Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
• Rahandusministeerium
• Siseministeerium
• Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT)
• Sotsiaalministeerium
• Välisministeerium
• Kaitseressursside amet
• Keskkonnaamet
• Konkurentsiamet
• Lennuamet
• Maaamet
• Maanteeamet
• Maksu- ja tolliamet
• Muinsuskaitseamet
• Patendiamet
• Politsei- ja piirivalveameti venekeelse meedia kontakt
• Päästeamet
• Ravimiamet
• Riigi Infosüsteemi Amet
• Sotsiaalkindlustusamet
• Statistikaamet
• Veeteede amet
• Tarbijakaitseamet
• Teabeamet
• Tehnilise Järelevalve Amet
• Terviseamet
• Andmekaitse inspektsioon
• Keeleinspektsioon
• Keskkonnainspektsioon
• Tööinspektsioon
• Kaitsevägi
• Riigiprokuratuur
• Põhja ringkonnaprokuratuur, Lääne ringkonnaprokuratuur, Lõuna ringkonnaprokuratuur, Viru ringkonnaprokuratuur
• Rahvusarhiiv
• Kaitsepolitseiamet
• Vabariigi presidendi kantselei
• Ajaleht Pealinn
• Tallinna linnavalitsus
• Tartu linnavalitsus
• Pärnu linnavalitsus
• Narva linnavalitsus
• Maardu linnavalitsus
• Kohtla-Järve linnavalitsus
• Tartu Ülikool
• Tallinna Ülikool
• Töötukassa
• Eesti Teaduste Akadeemia
• Eesti Kultuurikapital
• Haigekassa
• Eesti Arengufond.